PROJEKT_OVEČKA.png

Projekt OVEČKA

vzdelávacie aktivity pre vaše drobčeky ZADARMO.

 

Prečo som vytvorila projekt OVEČKA?

 

Momentálna situácia s COVID-19 je pre nás všetkých veľmi ťažká. Preto som sa rozhodla pre detičky v predškolskom veku robiť rôzne vzdelávacie aktivity, ktoré si rodičia môžu stiahnuť ZADARMO. 

Každý pracovný deň som pridávala pracovné listy pre vekovú katekóriu 3-4, 4-5, 5-6, ktoré sú zamerané na myslenie, pamäť, motoriku, pozornosť, matematiku, rozvoj reči a pribudlo aj maľované čítanie, pexeso a prezentácie. 

Týmto projektom OVEČKA som chcela pomôcť rodičom s detičkami. V predškolskom období, dieťa získava základné vedomosti, zručnosti, ktoré je potrebné rozvíjať. Je to jeden z prvých pilierov pri vytváraní jeho jedinečnej osobnosti. 

 

 

Ak budete chcieť, pridajte sa ku mne na mojom facebooku

AKTIVITY PRE DETI

PREDŠKOLSKÉHO VEKU 

AKTIVITY PRE

​ŠKOLÁKOV