instagram.png
facebook.png
elizu dizajn

R- ako Ratufa
R- časť rakety
O - lopta

I - "tenisová sieť"
A - Arena

Tenisová Aréna

VAŠA NOVÁ IDENTITA...

Originálne logá sú pre Vás robené na mieru... 

Preskúmanie Vašich snov, cieľov
Príprava návrhu loga 
Font (druh písma)
Farebné zobrazenie loga
Príprava celého vizuálu Vašej identity