instagram.png
facebook.png

VAŠA NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA...

Webové stránky sú robené na mieru...

Prekonzultovanie Vašich predstáv a priorít
Spracovanie plánu a následná konzultácia
Dizajnové a grafické spracovanie
Konzultácia
Zabezpečenie domény (prepojenie domény)
Zabezpečenie prac. emailu
Spracovanie SEO
Marketing
Reklama 

tenders.sk.png

Portfólio zasielam na vyžiadanie...